Čo je detská hypotónia a kedy musíte pri svojom bábätku zbystriť pozornosť

Vývoj každého jedinca je individuálny. Rôzne deti rôzne rýchlo napĺňajú jednotlivé kroky vývoja a určité rozdiely sú do istej miery normálne. Väčšie odchýlky však môžu naznačovať určitý problém a oneskorenie vývoja môže nastať vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je aj oblasť motorického vývoja.

Čo je detská hypotónia a kedy musíte pri svojom bábätku zbystriť pozornosť
(zdroj: unsplash.com)

Nie vždy ju treba liečiť

Hypotónia je v podstate znížené napätie svalov, alebo patologické zníženie svalového tonusu. Termín svalový tonus predstavuje fyziologické svalové napätie svalov nevyhnutné pre normálnu činnosť svalstva, čiže aj pre koordináciu svalov a pohyb. Ak dochádza k poklesu svalového napätia, hovoríme práve o spomínanej hypotónii, hypotonuse alebo hypotonickom syndróme. So svalovou hypotóniou sa môžeme najčastejšie stretnúť u malých detí, hoci takýto problém niekedy pretrváva až do dospelosti. Väčšinou nejde o samostatné ochorenie, ale o sprievodný príznak nejakého iného primárneho ochorenia. Nemusí to však vždy signalizovať zdravotný problém. U niektorých detí totiž dochádza k neskoršiemu dozrievaniu svalového tonusu a ak sa tento stav prirodzene upraví aj bez liečby, ide iba o fyziologickú odchýlku od normy.

Pozorujte pohyby svojho bábätka do 6. mesiaca

Deti, ktoré majú hypotóniu, majú aj charakteristicky prítomnú zníženú hybnosť svalov, čo možno navonok pozorovať ako ochabnutie svalstva. Takéto deti sú niekedy prirovnávané k handrovým bábikám. Pri ležaní na zemi môžu byť aktívne, no len čo ich nadvihnete, ochabujú im ruky a padá hlavička. Hypotónia môže prakticky postihovať ktorúkoľvek svalovú skupinu, čo vedie aj k výskytu širokej škály klinických príznakov. Môže ísť napríklad o menšiu obratnosť, slabé pohyby rúk, neskoršie lozenie, sedenie a chodenie, nezvládnutie prvého vzpriamenia, neschopnosť otočiť sa z bruška na chrbátik a naopak, problém sledovať predmet očami (ak sú zasiahnuté aj okohybné svaly), problém vývoja reči, ľahké unavenie sa či dokonca aj problém pri dojčení, kedy má dieťa oslabený sací reflex a mimické svaly. Príznakom sa môže stať aj slabý, krátky a pomerne zriedkavý plač. Samozrejme, ruka v ruke s hypotóniou prichádzajú aj ortopedické problémy, ako hypermobilita kĺbov, skolióza či deformity kĺbov a hrudníka. Prvé príznaky hypotónie sa môžu objaviť do 6. mesiaca veku dieťaťa.

Pomáha len cvičenie

Príčiny tohto oslabenia motorických funkcií treba hľadať v mozgu. Súvisia predovšetkým s oneskoreným vyzrievaním mozgu alebo nejakým neurologickým problémom (trebárs nedokonalým vývojom mozgu a celej nervovej sústavy). Oslabenie svalového tonusu tiež súvisieť so samotnými svalmi, kedy ide o následok svalovej dystrofie. Hypotóniu by ste mali u svojho dieťaťa okamžite riešiť, pretože inak môže pretrvať až do dospelosti. Diagnostika obnáša odobratie anamnézy, fyzikálne vyšetrenie dieťaťa a rôzne polohové testy. Následná liečba závisí od viacerých faktorov, ktorými sú napríklad závažnosť stavu, príčina problému či vek dieťaťa. Realizuje sa pomocou rôznych rehabilitácií, fyzioterapií a cvičení. Pri miernych formách hypotónie je práve vďaka tomu možné správnym cvikom a stimuláciou svalového tonusu problém so zníženým svalovým tonusom takmer úplne odstrániť.